DESTEKLERİMİZ

Proje Destek

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası destek programlarına katılımlarının ve bu programlardan yararlanmalarının artırılmasını sağlamak

Fikri Haklar

Akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin fikri mülkiyet haklarının korunması süreçlerinde yer almak, bu hususta farkındalık oluşturmak, lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmek

Sanayi İşbirliği

Fikir aşamasındaki projeleri veya Ar-Ge çalışmalarını sanayiye yönlendirmek, ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak, bölgedeki firmaları Ar-Ge çalışmalarına yönlendirmek, Üniversite ile Sanayi arasındaki ilişkiyi yönetmek

Girişimcilik

Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlamak