Aselsan Başvuru2018-10-31T17:05:38+00:00

ASELSAN – BioCube İstanbul 2018 Yılı 1. Dönem İş Fikri / Proje Çağrısı

ASELSAN ve BioCube İstanbul – İAÜ Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi işbirliğiyle hazırlanan sağlık teknolojileri tabanlı yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerin, buluşçuların ve proje sahiplerinin başvurabilecekleri proje/iş fikri ve hızlandırıcı program çağrısı açılmıştır.

Tıbbi Görüntüleme   –   In Vitro Tanı   –   Hasta Başı Bakım Noktası Cihazları   –   Biyotanı

> Getirilen önerinin mevcut teknolojiye göre maliyet avantajı taşıması veya yenilikçi yönü olması,

> Teknolojik hazırlık seviyesinin en az 5 veya üzerinde olması; prototip gösteriminin yapılabilmesi

> Fikri mülkiyet haklarının öneri sahibine ait olduğunun başvuru sahibi tarafından taahhüt edilmesi veya belgelenmesi

> Ürünün ticarileşmesi ve pazarı ile ilgili ön çalışma içermesi

> Bireysel Başvurular:  En az lisans mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

> Kurumsal Başvurular:  Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kurulmuş sermaye şirketleri

25 Ekim 2018 – 25 Kasım 2018